Handbollens historia

444895-handball I slutet av 1800-talet togs de första tydliga stegen mot det som idag går under namnet ”handboll”. Steget togs på Ordrupsgymnasiet (Danmark) även om det finns en rad bevis på att något som skulle kunna likna handboll spelats betydligt tidigare. Men utifrån vilka regler som används idag bör man säga att det var i slutet av 1800-talet som reglerna till den moderna handbollen började ta form. Grunderna i spelet fastlades redan 1906 då den danska idrottsläraren Holger Nielsen skrev ner de regler som vuxit fram under slutet av 1800-talet. Redan nu sattes regeln att en spelare inte fick springa med bollen eller hålla i den mer än 3 sekunder. I Tyskland fortsatte sedan utvecklingen då man införde regler som gav möjlighet för mer närkontakt samtidigt som bollen minskades något i storlek. Fortfarande var det däremot stor inspiration från fotbollen med bland annat 11 spelare på planen och att matcherna spelades utomhus. Att spela utomhus höll i sig fram till 70-talet då det blev vanligast att utöva sporten inomhus. Det sista VM i utomhushandboll spelades 1966. På senare år har däremot en utomhusvariant av handboll vuxit fram. Den går under namnet strandhandboll och spelas på sandunderlag. Även om reglerna är relativt lika blir spelet annorlunda då det blir betydligt svårare att springa med bollen studsandes i marken. Utöver det är man enbart fyra spelare på planen varav en är målvakt.